Heb je een vraag? Bel ons gerust T +31 (0) 85 124 86 78

PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Brunotti Surfcamps neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Brunotti Surfcamps in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

 

EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Van u als websitebezoeker:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd), waaronder

Internetbrowser en apparaat type.

Wanneer u het contactformulier verzend:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact

Wanneer u een boeking plaatst:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode, plaats en land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het plaatsen van de boeking.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Brunotti Surfcamps kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@brunottisurfcamps.com. Wij zullen deze informatie onmiddellijk verwijderen.

 

WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Brunotti Surfcamps verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier;
 • Uw boeking te kunnen verwerken voor organisatorische en administratieve doeleinden;
 • Uw gedrag op de website anoniem te analyseren om daarmee onze website te verbeteren.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Brunotti Beachcamp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: contact@brunottisurfcamps.com

 

DELEN MET ANDEREN

Brunotti Surfcamps verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht – zoals Bookinglayer bij het plaatsen van een boeking en Google voor het analyseren van de website, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brunotti Surfcamps blijft verwerkingsverantwoordelijk.

 

HOE GOOGLE GEGEVENS GEBRUIKT VAN DEZE WEBSITE

Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruik maakt van de gegevens van deze website.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEKEN

Brunotti Surfcamps gebruikt verschillende soorten cookies om de websitebezoeken in kaart te brengen, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Brunotti Beachcamp hebben, stuur dan een verzoek naar contact@brunottisurfcamps.com. Brunotti Surfcamps wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Brunotti Surfcamps u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Brunotti Surfcamps zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE SSL

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Brunotti Surfcamps veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. Hoe herkent u de beveiliging? Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

 

BEVEILIGING EN VERSIE

Brunotti Surfcamps neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via contact@brunottisurfcamps.com

 

Versie

De huidige versie is 1.0 / 2024

Whatsapp button